Basispassen

De tekst en de video's op deze pagina zijn bedoeld als ondersteuning van de lessen. De cijfers in de tekst verwijzen naar de nummers in de afspeellijst van de video. De videocursus van Diego Blanco & Ana Padron bestaat uit 47 filmpjes. Door links bovenin op de drie streepjes te klikken, open je de afspeellijst en kun je zoeken naar een onderwerp. Het is de gewoonte om de figuren bij hun Spaanse naam te benoemen. Op onze site is dat het uitgangspunt. Bij elke naam geven we ook de Nederlandse vertaling als die er is. Soms wordt een figuur met de Engelse benaming aangeduid, zoals de rock step en de sandwich.

Tango leren – videocursus in 47 lessen

Caminada (s) - looppas (n)
Het lopen vormt de basis van de tango. De leider stapt naar voren en de volger stapt naar achteren. Het is ook mogelijk om in een bocht te lopen.

Basico con cruzada (s) - 8-stappen basispatroon met kruispas (n)
De tangomuziek heeft een basispatroon van acht tellen en daarom bestaat het basisdanspatroon ook uit 8 stappen. Naast de voor-, zij- en achterstappen zitten er twee bijzondere passen in. Voor de leider de salida (een pas schuin naar voren naast de volger) en voor de volger een kruispas waarbij zij haar linkervoet over de rechter kruist. Zie video 18.

Salida (s)
Salida betekent letterlijk uitgang, maar die aanduiding is niet gebruikelijk. Deze pas is onderdeel van het 8-stappen basispatroon. De leider stapt met rechts schuin links naar voren naast de volger. Hij stapt dus uit het dansspoor. Zie video 17.

Baldosa (s) - stoeptegel (n)
Is gelijk aan het basispatroon maar zonder de kruispas. De baldosa bestaat uit zes stappen (tellen).

La cadencia (s) - rock step (e)
De leider maakt een stap verplaatst zijn gewicht naar deze voet, niet aansluiten, maar gewicht terug naar de achterste voet. Door dit te herhalen ontstaat een wiegende beweging. Tijdens deze beweging kun je bij elke stap een stukje rond je as draaien, totdat je weer in de dansrichting verder kan dansen. De stappen van de volger zijn tegengesteld aan die van de leider. Dit figuur is ideaal voor in een drukke salon als er even geen ruimte is om naar voren te stappen. Zie video 16.

Ocho adelante (s) - voorwaartse ocho (n)
In een ocho vormt de volger met een haar bewegingen de vorm van een acht. Zij draait eerst op haar plaats op één voet (pivot) en stapt dan naar voren. Maakt weer een pivot en stapt weer naar voren enzovoort. De leider leidt de pivot door een draaiende beweging met zijn torsie te maken. Hij wisselt bovendien van voet, terwijl hij de volger niet laat wisselen. Zie video 19.

Ocho altras (s) - achterwaartse ocho (n)
Het principe is hetzelfde maar nu stapt de volger naar achteren. Zie video 20.

Parada (s) - stop (n)
De leider stopt de beweging van de volger door zijn voet tegen de hare te plaatsen.  Zie video 22.

Sanguchito (s) sandwich (n)
De leider zet zijn voeten om één voet van de volger. Hij plaatst bijvoorbeeld zijn rechter voet tegen de linker voet dan de volger en zet vervolgens zijn linker voet aan de andere kant van haar linker voet. De volger kan hetzelfde doen bij de leider, zoals in het filmpje te zien is. Zie video 23.

Media Luna (s) halve maan (n)
De volger stapt een halve cirkel om de leider heen. Zie video 24.